Az a világ, az a kultúra, amelynek megismeréséhez a német nyelv ad kulcsot, egészen közel van hozzánk. Jó lenne, ha megéreznétek, hogy a német nyelv nemcsak egy tantárgy a gimnáziumban, hanem német magántanár xix. ker ismereteink bővítésének, látókörünk szélesítésének eszköze. Erre az eszközre nekünk, magyaroknak különösen szükségünk van, mert csupán anyanyelvünkkel nem tudunk tájékozódni, mozogni és boldogulni a mai világban.

Hosszú útra indulunk. Milyen tanácsot lehet induláskor útravalóul adni? Azt, hogy egy nyelvet csak úgy lehet elsajátítani, ha használjuk, ha rendszeresen foglalkozunk vele. német tanár ix. ker Ehhez kíván lankadatlan türelmet és eredményes tanulást a szerző.

Az Unterwegs Neu B munkafüzet a tankönyvhöz készült - szókincsében, tematikájában azt követi - de önállóan, ill. más könyv kiegészítéseképpen is használható.

Az „A1 kötethez hasonlóan a fejezetek három részre bonthatóak. Minden fejezet szókincsfejlesztő gyakorlatsorral („Wortschatz") indul, amely a lecke tematikus szókincsének bevésését ill. a passzív szókincs bővítését segíti. A még ismeretlen szavakat *-gal jelöltük és megadtuk magyar jelentésüket. A kétszintű érettségire gondolván, nehezebb és könnyebb feladatok váltogatják egymást, magántanár orosz ár ft lehetőséget nyújtva arra, hogy a tanár a tanulási célnak és a csoport érdeklődésének megfelelően szabadon válogathasson belőlük.

A nyelvtani feladatsorok összeállításánál a változatosságra törekedtem, ill. arra, hogy egy-egy nyelvtani jelenség begyakorlásán túl. a kommunikatív kompetencia fejlesztésére is alkalmasak legyenek a feladatok.

A fejezeteket záró írásbeli feladatok (fogalmazás, intenzív orosz tanfolyam 9. ker levél, fordítás) a beszédszituációkkal egészül ki. A munkafüzet végén található a két kazetta szövegkönyve („Hörtexte") is.

A szövegértési feladatok kevésbé hangsúlyosak, mivel ezek a kiegészítő kötetben, az Unterwegs Plus A-ban kapnak helyet. Ez a könyv nem csak azoknak nyújt segítséget, akik az „Unterwegs"-ből tanultak, hanem mindazoknak, akik rendszerezni kívánják nyelvtani ismereteiket, ill. szisztematikusan fel akarnak készülni az írásbeli érettségire vagy a középfokú nyelvvizsgára.

„Es hat noch niemand etwas Ordentliches geleistet, der nicht etwas Außerordentliches leisten wollte."

Marié von Ebner-Eschenbach e gondolatával köszöntjük a nyelvtanulókat, a tankönyv legfontosabb kritikusait munkájuk kezdetén. E sorokkal is kifejezésre szeretnénk juttatni, mennyire tiszteljük az Önök nagy vállalkozását, hogy színvonalas német nyelvtudásra tegyenek szert. Ehhez kívánunk megfelelő segédeszközt a kezükbe adni.

Az Ein Wort gibt das andere azoknak a nyelvtanulóknak készült, akik már elsajátították a német nyelv alapjait, és most, nyelvtani és lexikai ismeretek birtokában, a nyelvvizsgára kívánnak felkészülni. A feldolgozás intenzitásától függően a könyv mind a közép-, mind a felsőfokú vizsgára felkészíthet. A középfokú vizsgára elég a könyv passzív ismerete mellett csak a legfontosabb lexikai egységek aktivizálása. A felsőfokra igyekezzünk az egész anyagot alaposan és aktívan elsajátítani. A könyv elsősorban csoportos oktatásra alkalmas; a vele való munka tanári irányítást igényel.

A címmel is utalni kívánunk arra, hogy az Ein Wort gibt das andere a produktív készségek, mindenekelőtt a szóbeli kommunikáció fejlesztésére irányul, de súlyt vet az íráskészség kialakítására és olvasott szövegek megértésére is. A könyvhöz készült hanganyag és a csatlakozó gyakorlatok (magában a könyvben is vannak ilyenek) segítségével a hallás utáni megértés is fejleszthető. Bár a leckék egy része tartalmaz nyelvtani jellegű gyakorlatokat is, s a hangzó anyag a magyar nyelvtanulóknak különös nehézséget jelentő nyelvtani nehézségeket háromütemű, nyelvi laboratóriumi feldolgozásra is alkalmas, drill jellegű feladatokban gyakoroltatja, a nyelvtan rendszeres átismétléséről itt (hely hiányában) le kellett mondanunk. A nyelvvizsgára való felkészüléshez ezért az Ein Wort gibt das andere mellett egy nyelvtani gyakorlókönyv, valamint egy sajtójegyzet használatát és/vagy német nyelvű sajtótermékek rendszeres olvasását ajánljuk.

A könyv felépítéséről: A felsőoktatásban szokásos harminc tanítási hétnek megfelelően a könyv harminc leckére tagolódik, s ideális esetben (heti kétszer, illetve háromszor 3-4 órás tanfolyamokon) hetenként egy lecke elvégezhető. A 7, 14, 22, és 29. tanulási egység ismétlő-pihentető lecke, amely az előző hat anyagát idézi fel, gyakran új szempontok szerint. A 15. és a 30. összefoglaló lecke; ezek célja az ismeretek rögzítésén túl a rendszerezés és az ellenőrzés.

Mivel a nyelvtanulás során tulajdonképpen készségek kialakítása folyik s ez gyakorlás útján történik, javasoljuk, hogy a könyvben előírt feladatokat az órai feldolgozás után otthon újra végezzék el vagy nézzék át, s bátran gyakoroljanak hangosan is. A könyv és a hanganyag feladatainak alapos, ha kell, többszöri feldolgozása után kerülhet sor kiegészítő gyakorlatokra.

Reméljük, sikerült munkájukat nem túl egyhangú szövegekkel, humoros képekkel, sokféle gyakorlattal változatossá s talán valamelyest érdekessé is tenni. A szavak kikeresésében, a főnevek névelőjének, többes számának és az igealakok megtanulásában egyedül hagytuk Önöket, ezért elnézésüket kérjük! Szeretnénk, ha tudnák, hogy ez a tanulásnak nagyon fontos része, sose hanyagolják el. Befejezésül sok sikert kívánunk és elegendő szabad időt, s máris kezdhetjük a közös munkát!

Also eilen im Herbst die fleißigen Erwachsenen in die Schule. Ja, es sind Erwachsene und sie drücken immer noch die Schulbank. Warum die Eile? — könnte man fragen. Ja, es ist klar, sie studieren Fremdsprachen in den Abendstunden. Belauschen wir jetzt eine Deutschstunde irgendwo in Ungarn.

"Meine Damen und Herren", begann der Deutschlehrer, "ich begrüße Sie aufs herzlichste. Wir haben uns also wieder im Schulzimmer versammelt. Für diese Abendstunden vergessen Sie bitte, daB Sie während ungarisch privatlehrer preis eur ft des Tages hart arbeiten und daß Sie selbst schon Kinder in der Schule haben. Während dieser Stunden sind Sie selbst Schüler, die fleißig lernen, die lange Hausaufgaben schreiben, die lesen und übersetzen müssen." Den Schülern war eigentlich gar nicht bange davor, daß sie wieder hier sitzen mußten. Sie kamen immer gern zum Deutschunterricht, weil die Leute in der Gruppe sehr nett waren, weil sie gute Freunde geworden waren. Die Schüler, die in der Gruppe studierten, kannten sich schon seit dem vorigen Jahr, bis auf einen Herrn und eine Dame, die jetzt neu hinzugekommen waren.

Sie erinnerten sich an Fräulein Fröhlich, die ungarisch privat sprachkurs preis eur ft selten vorbereitet war, an Herrn Fischer, der sich immer um 10 Minuten verspätete, an Herrn Schmidt, der gern neben jungen, hübschen Damen saß, an Frau Schöne, die immer einen neuen, kecken Hut trug und an alle anderen Mitschüler. Herr Krause war der Schüler, der immer 5 riesige Wörterbücher mithatte, aber mit den Übersetzungen doch nie fertig wurde. Neben Frau Ernst saß man gern, weil sie immer alles wußte. Sie war die Schülerin, der man nie helfen mußte, weil sie alle Hausaufgaben fertig hatte, alle Sätze als erste umformte, Beispielsätze bildete, Synonyme kannte usw. Herr Scherz, der immer tausend Witze wußte und oft eine heitere Bemerkung machte, war auch da. Wer fehlte noch? Ach ja, die zwei Damen, denen während der Stunde immer etwas Wichtiges einfiel, was nicht zum Thema gehörte. Wie heißen sie doch? Ach so, Lotte und Liesl. Sie konnten ja die gelesenen Geschichten so gut zusammenfassen. Frau Lang, der Herr Ammer sehr gut gefiel, konnte schön vorlesen. Alle diese Gedanken gingen den Schülern durch den Kopf, als der ungarisch privatunterricht budapest Lehrer, Herr Allwissend, das Schulzimmer betrat.

Kunterbuntes Durcheinander vor dem Kurs

Fraulein Fröhlich: Oh, liebe Frau Ernst, können Sie mir bitte helfen? Sind Sie mit der Übersetzung, die wir für heute aufhatten, fertig?

Frau Ernst: Ja, ich habe sie gemacht. Ich weiß aber nicht, ob Sie meine Schrift lesen können.

Fraulein Fröhlich: Oh ja, gewiß. Ich danke sehr. Einen Augenblick, ich schreibe nur ab. (Etwas später) Soll ich auch den ungarischen Text abschreiben?

Frau Ernst: Nein, das ist nicht nötig; den Text, den der Lehrer diktiert hat, brauchen Sie nicht noch einmal zu schreiben.

Fraulein Fröhlich: Ich danke Innen. Ohne Sie... ohne Sie kann ich gar nicht Deutsch lernen.

BACK